Obchodní podmínky

1. Identifikace stran

Prodávající (poskytovatel ubytování): Adrez Living provozuje nemovitosti spravované podnikatelskými subjekty Prague Port, s.r.o. Na Parukářce 2772/3, 130 00 Praha 3 IČO: 27213358, Golden Angel Prague s.r.o. Praha 3, Žižkov, Na Parukářce 2772/3 IČO:10997989, PP hotel alfa s.r.o. Jilská 147/9 PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1 IČO: 11880988, PP hotel 5000 s.r.o. Na Parukářce 2772/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 19662173, PP hotel 4000 s.r.o. Na Parukářce 2772/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČO: 19653778.

Kontaktní informace: e-mail: booking,adrezliving,com, telefon: +420 222 743 781.

Zákazník (host): Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu s poskytovatelem ubytování o poskytnutí ubytovacích služeb prostřednictvím webové stránky poskytovatele, telefonicky, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky.

2. Výklad pojmů

Produkt/Ubytovací služba: Poskytnutí dočasného ubytování v apartmánu nebo apartmánech, které spravuje prodávající, včetně veškerých služeb spojených s ubytováním, specifikovaných v nabídce prodávajícího.

Rezervace: Závazná objednávka ubytování provedená zákazníkem, která byla potvrzena prodávajícím.

3. Obecná ustanovení

a. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem v oblasti rezervace a poskytování ubytovacích služeb.

b. Ubytování je možné rezervovat prostřednictvím webové stránky prodávajícího, telefonicky, e-mailem nebo jiným dohodnutým způsobem.

c. Po provedení rezervace prodávající zašle zákazníkovi potvrzení rezervace s detaily objednávky a informacemi o ubytování.

d. Zákazník se zavazuje zaplatit cenu za ubytovací služby v souladu s ceníkem uvedeným na webových stránkách nebo sděleným jiným způsobem při rezervaci.

4. Reklamační řád/Storno řád

a. Pokud je rezervace zrušena nebo změněna 14 dní, 5 dní nebo 2 dny před datem příjezdu (podle cenového plánu), nebude účtován žádný poplatek.

b. Pokud je rezervace zrušena nebo změněna později, bude účtována celková částka rezervace.

c. V případě nedojezdu bude účtována celková částka rezervace.

d. Pro ZRUŠENÍ rezervace musíte zrušit rezervaci online přímo prostřednictvím potvrzovacího e-mailu obdrženého krátce po rezervaci nebo kontaktovat rezervační oddělení k potvrzení zrušení.

e. Detailní podmínky pro storno rezervace a reklamační řád jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího.

Závěrem

Tyto obchodní podmínky jsou aktuálně platné a účinné, a to do odvolání nebo aktualizace novou verzí. Změny obchodních podmínek budou vždy zveřejněny na webových stránkách prodávajícího.Storno podmínky pro Adrez Living 

Pokud není v rezervaci specifikováno jinak, platí následující storno podmínky:

Pokud je rezervace zrušena nebo změněna 14 dní, 5 dní nebo 2 dny před datem příjezdu (podle cenového plánu), nebude účtován žádný poplatek. 

Pokud je rezervace zrušena nebo změněna později, bude účtována celková částka rezervace.

V případě nedojezdu bude účtována celková částka rezervace.

Pro ZRUŠENÍ rezervace musíte zrušit rezervaci online přímo prostřednictvím potvrzovacího e-mailu obdrženého krátce po rezervaci nebo kontaktovat rezervační oddělení hotelu k potvrzení zrušení.

STORNO PODMÍNKY pro tarify bez možnosti vrácení peněz

Adrez Living naúčtuje celkovou cenu rezervace v den rezervace. Upozorňujeme, že v případě zrušení takové rezervace není celková částka rezervace vrácena.

Předběžná autorizace vaší kreditní karty

K potvrzení vaší rezervace Adrez Living předběžně autorizuje vaši kreditní kartu na částku první noci, v souladu s podmínkami a poplatky za storno. Kreditní karta uvedená při rezervaci musí být platná v den vašeho příjezdu.

Poplatek za pozdní odjezd

Pokud nejsou hosté výslovně povoleni Adrez Living, kteří neodejdou z bytu do času odjezdu, budou účtováni 100 EUR za každou započatou hodinu nad stanovený čas odjezdu.

Poškození

Host je povinen nahlásit veškeré poškození nebo problémy s bytem týmu Adrez Living po příjezdu nebo v průběhu pobytu. Hosté jsou odpovědní za jakékoli poškození nebo ztráty bytu, které nastane během pobytu, ať způsobeno jakkoli.

Platba a poplatky

Platba bude uhrazena v souladu s podmínkami rezervace, nejpozději při příjezdu.

V případě potřeby může být vyžadována kauce v den přihlášení. Tam, kde je to vhodné, slouží tato záruka ke zabezpečení a bude vrácena do sedmi dnů od data odjezdu. Slevy jsou prováděny z důvodu poškození bytu nebo jeho obsahu, odpadu nebo jiného nepořádku vyžadujícího nadměrné čištění nebo jakýchkoli dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s pobytem hosta.

Pojištění

Host výslovně uznává, že jakékoli pojištění na újmu nebo ztrátu majetku, které může být uzavřeno na bytě, nepokrývá osobní majetek hosta a host je zodpovědný za sjednání vlastního pojištění, pokud takové pokrytí požaduje.

Pravidla Adrez Living

Udržujte byt vždy v dobrém a uklizeném stavu.

Nepoužívejte kouření uvnitř bytu a cigaretové nedopalky prosím odhazujte ven bezpečně a ekologicky.

Poplatek ve výši 200 EUR bude účtován, pokud se zjistí kouření v místnosti.

Nepůsobte rušivě ani nijak nezasahujte do klidného užívání ostatních obyvatel budovy, ve které se byt nachází.

Bez předchozího souhlasu Adrez Living nepřinášejte do bytu domácí zvířata nebo jiná zvířata.

Nemanipulujte nebo nepřestavujte žádný nábytek nebo spotřebiče uvnitř bytu.