Ochrana soukromí

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Adrez Living provozuje nemovitosti provozované obchodními subjekty Prague Port, s.r.o. Na Parukářce 2772/3, 130 00 Praha 3 IČO: 27213358, Golden Angel Prague s.r.o. Praha 3, Žižkov, Na Parukářce 2772/3 IČO:10997989, PP hotel alfa s.r.o. Jilská 147/9 Praha 1 - Staré Město 110 00 IČO: 11880988, PP hotel 5000 s.r.o. Na Parukářce 2772/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 19662173, PP hotel 4000 s.r.o. Na Parukářce 2772/3, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 19653778 a zavazuje se k ochraně osobních údajů poskytnutých vámi. Je důležité vědět, že zpracováváme poskytnuté osobní údaje zodpovědným a transparentním způsobem a v souladu s nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady. Máte právo požadovat informace o zaznamenaných osobních údajích a jejich opravu nebo odstranění, pokud byly údaje poskytnuty na základě vašeho souhlasu. Pokud je zpracování automatizované, máte právo na přenositelnost údajů a nemáte být podrobeni rozhodnutí založenému pouze na takovém rozhodování. Pokud máte nějaké otázky nebo žádosti ohledně zpracování svých osobních údajů, kontaktujte nás písemně na sídlo společnosti.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost Adrez Living dbá na bezpečnost osobních údajů získaných od vás. Přijala vhodná technická a organizační opatření k adekvátní ochraně vašich údajů s ohledem na důležitost jejich zpracování. Vaše osobní údaje, které jsme od vás získali, nemohou být přístupné žádné neautorizované osobě ani předány třetím stranám k dalšímu zpracování bez vašeho souhlasu, pokud není vyžadováno zákonem nebo není nutné chránit naše právní zájmy.

Právo na informace

Máte právo požadovat od společnosti Adrez Living informace o tom, jaké osobní údaje se vás týkají, v jakém rozsahu a za jakým účelem jsou zpracovávány. Tato informace vám bude poskytnuta zdarma do 30 dnů nebo do 90 dnů za mimořádných okolností. Budete informováni, pokud se prodloužená doba použije za mimořádných okolností. Pokud chcete vědět, jaké údaje o vás uchováváme, musíme nejprve ověřit, že jste osobou, na kterou se informace vztahuje. Prosím, poskytněte nám dostatečný doklad totožnosti ve své žádosti. Pokud je to nutné, máme právo požádat o další informace k identifikaci před tím, než vám poskytneme vaše osobní údaje, které zpracováváme.

Máme právo oprávněně odmítnout žádosti o informace, které jsou neopodstatněné, nepřiměřeně opakované nebo když získání informací vyžaduje nepřiměřený úsilí nebo je téměř nemožné (obvykle zálohovací systémy, archivy atd.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zaznamenáváme, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze na vaši žádost přenést na jiný správce.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Vzhledem k tomu, že se osobní údaje mohou časem měnit (např. příjmení), vyzýváme vás, abyste nás informovali o jakékoliv změně vašich osobních údajů, abychom měli aktuální informace a předešli se tak možným chybám. Informování nás o změnách vašich osobních údajů je pro nás klíčové pro správné vykonávání činností správce.

Toto souvisí s vaším právem na opravu vašich osobních údajů, které uchováváme. Pokud zjistíte, že naše údaje nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud věříte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platným právním předpisem České republiky a Evropské unie, můžete vznést námitku, a my zkontrolujeme legitimitu vašeho požadavku. Pokud dojde k námitce, zpracování vašich osobních údajů bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti s vaší námitkou k našemu zpracování osobních údajů máte také právo obrátit se na příslušný dozorový orgán, tj. Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Právo na Omezení Zpracování

Máte právo omezit zpracování svých osobních údajů, pokud máte podezření, že zaznamenaná data jsou nepřesná, nebo že je zpracováváme nelegálně, a také pokud máte dojem, že tato data již pro nás nejsou potřebná k zpracování.

Právo na Smazání

V případě, že jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů (např. poskytnutím e-mailové adresy pro přijímání bulletinů), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat a my jsme následně povinni smazat vaše údaje, které zpracováváme pouze na základě vašeho souhlasu. Právo na smazání se nevztahuje na údaje zpracovávané na základě smluvního závazku, zákonných důvodů nebo oprávněných zájmů. Pokud jsou některé vaše údaje uloženy v našich zálohovacích systémech, které automaticky zajišťují odolnost všech našich systémů a slouží jako ochrana proti ztrátě dat v případě nehody, nemůžeme tyto údaje smazat zálohovacích systémů, protože to často není technicky možné. Tyto údaje však nejsou dále aktivně zpracovávány a nebudou použity k jiným účelům zpracování.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké otázky ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese booking,adrezliving,com nebo na naší registrační adrese:

Adrez living 2772/3, Na Parukářce 13000 Praha 3

Webové stránky – Záznamy o přihlášení

Pokud navštívíte a prohlížíte naše webové stránky, zpracováváme následující záznamy o přihlášení a ukládáme je na našich serverech. Informace, které uchováváme, zahrnují:

Vaši IP adresu

Otevřenou stránku našich webových stránek

HTTP kód odpovědi

Identifikaci vašeho prohlížeče

Tato informace je zpracovávána po dobu nejvýše jednoho roku pouze pro účely naší právní ochrany.

Cookies

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni o tom, že používáme technologie ke sběru a ukládání informací pomocí souborů cookies uložených na vašich zařízeních. Cookies jsou malé textové soubory, které nikam neodesílají, a můžete je odstranit ze svého prohlížeče nebo jejich použití úplně zakázat. Cookies nesbírají vaše osobní údaje, avšak bez těchto souborů nelze zaručit plnou funkcionalitu webových stránek.

Analýza a Statistiky

Webová stránka je monitorována a analyzována pomocí analytických služeb. Data analyzovaná touto službou neobsahují vaše osobní údaje. Tato služba nám umožňuje zjistit počet návštěv, geografická data a informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého je na webovou stránku přistupováno. Všechny tyto informace jsou využívány pro marketingové účely, za účelem zlepšení webové stránky a jejího obsahu a také pro právní ochranu.

Seznam používaných služeb:

Google Analytics - více informací k dispozici na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

Facebook - více informací k dispozici na https://www.facebook.com/policy.php

Smartlook - více informací k dispozici na https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/

Přenos osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje nejsou předávány zpracovatelům ani jiným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím.